O nás > Projekty

Pomáhame

Sme si vedomí, že súčasná situácia je pre všetkých náročná. Ochrana zdravia a úcta k starším je pre nás prioritou. Vážime si nielen všetkých pracovníkov prvej línie, ale aj tých, ktorých zdravie je v súčasnosti ohrozené najviac....

viac informácií o projekte

Vybudovali sme nové sídlo na Mikovíniho ulici v Trnave

Vybudovali sme nové moderné sídlo a tak sme spojili konzervárensku a lahôdkársku výrobu s rozrábkou mäsa, s výrobou mäsových výrobkov a s expedíciou...

viac informácií o projekte

Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. prostredníctvom zvyšovania výrobnej kapacity, produktivity práce a kvality produkcie

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom pôdohospodárstva, cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy 8/PRV/2015, opatrenie 4 Investície do hmotného majetku-časť B ...

viac informácií o projekte

Obstaranie modernej technológie na spracovanie mäsa

Spoločnosť Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. Trnava realizuje projekt s názvom „Obstaranie modernej technológie na spracovanie mäsa“. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom pôdohospodárstva, cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy 2014/PRV/34, opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva.

viac informácií o projekte