O nás > Projekty

Vybudovali sme nový závod na Mikovíniho ulici v Trnave


Gašparík - nový závod


Vybudovali sme nový moderný závod, a tak sme spojili konzervárensku a lahôdkársku výrobu s rozrábkou mäsa, s výrobou mäsových výrobkov a s expedíciou.

Od roku 2006 sme pôsobili v priestoroch na Zelenečskej ulici. Kompletný výrobný proces od mája 2020 už prebieha v novopostavených objektoch na Mikovíniho ulici. Zároveň sa sem presťahovala aj celá administratíva firmy.

Celý výrobný proces dostal v nových priestoroch modernejšiu tvár, výroba prebieha v súlade so všetkými modernými požiadavkami a aj s použitím nových technológií.

V rozrábke mäsa sa bravčové polovice rozrábajú na novom rozrábkovom páse, bola zakúpená nová technológia rezania mäsa a miešania mäsového diela, postavené boli nové údenárske komory na tepelné opracovanie varených a údených mäsových výrobkov a do baliarne bol obstaraný moderný priebežný baliaci stroj.

Gašparík - nový závod


Vďaka novému informačnému systému sa proces výroby ešte viac zprehľadnil. V každom momente výrobného procesu máme prehľad o všetkých vstupných surovinách, v akej fáze výrobného procesu sa nachádzajú, presne vieme v ktorom sklade akú máme zásobu výrobnej suroviny, rozpracovanej výroby, alebo zásobu výsekového mäsa a výrobkov určených k expedícii.

Gašparík - nový závod


Okrem mäsa a mäsových výrobkov produkujeme v nových priestoroch aj paštéty a lahôdkárske špeciality.

Výstavba nového závodu začala v apríli 2019. Stavebné práce sme ukončili presne po dvanástich mesiacoch a priestory začali fungovať pre účely výroby, administratívy a expedície na začiatku mája 2020.

Investičné náklady sme pokryli z vlastných aj úverových zdrojov, ako aj z prostriedkov Európskej únie. Zdroje EÚ sme získali na modernizáciu časti výrobnej technológie najmä s ohľadom na zníženie výkonových strát zariadení, vďaka čomu dosiahneme úsporu energií.

Realizovaná investícia do moderných strojov a zariadení zvýši kvalitu celého výrobného procesu, zabezpečí vysokú mieru kontroly, ale výsledná chuť produktov tejto značky zostane na úrovni, ako ich zákazníci poznajú už štvrť storočie.

Gašparík - nový závod