O nás > Projekty >
Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. prostredníctvom zvyšovania výrobnej kapacity, produktivity práce a kvality produkcie

Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. prostredníctvom zvyšovania výrobnej kapacity, produktivity práce a kvality produkcie

Spoločnosť Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava realizuje projekt s názvom „Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. prostredníctvom zvyšovania výrobnej kapacity, produktivity práce a kvality produkcie“.

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom pôdohospodárstva, cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy 8/PRV/2015, opatrenie 4 Investície do hmotného majetku-časť B : Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov prispievajúce k úsporám energetickej spotreby.

Výška nenávratného finančného príspevku: 1.443.975,07 Eur

EU