Naša ponuka > Značka kvality

Nové zásady pri označovaní Značky kvality SK a SK GOLD

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začali platiť nové zásady pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny.

Zmeny v Zásadách sa týkajú hlavne dizajnu nového loga. Systém hodnotenia a udeľovania Značky kvality ostáva zachovaný.

Výrobcovia, ktorým bola na výrobky udelená značka pred nadobudnutím účinnosti týchto zásad, majú právo používať logo značky v zmysle podmienok uvedených v bode II. a podľa prílohy č. 4 platných zásad.

Značka kvality Značka kvality SK sa nahrádza logom Značka kvality 1. stupeň. Značka kvality SK GOLD sa nahrádza logom Značka kvality 2. stupeň.

Poľnohospodárske produkty a potraviny označené a umiestnené na trh ešte s logom Značky kvality SK alebo Značky kvality SK GOLD možno uvádzať na trh do vyčerpania zásob etikiet.

PDFZásady pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny

Zásady sú platné od 15. júla 2019.
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Zoznam našich výrobkov, ktoré získali označenie Značka kvality 1., alebo 2. stupňa, nájdete v sekcii Naše ocenenia, toto označenie vidíte aj pri fotografii daného výrobku.

Kontaktujte nás

Róbert Gašparík, s. r. o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

Róbert Gašparík - mäsovýroba, s. r. o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

tel.: 033 552 24 24
email: kancelaria@gasparikmasovyroba.sk